Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 
Κυβέρνηση
Βουλή των Ελλήνων
Η Κυβέρνηση στο διαδίκτυο
Γραφείο Πρωθυπουργού
Ελληνικοί οργανισμοί
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.)
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Εθνικό Τυπογραφείο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕ.Π.Ε.ΜΕ.Π.)
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.)
Εθνικό Παρατηρητήριο για την Απασχόληση (Ε.Π.Α.)
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ)
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.Δ.)
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Αθήνα 2004
Ινστιτούτα – Ιδρύματα – Ανεξάρτητες Αρχές
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
Ε.Φ.Ε.Τ.
Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιών & Ταχυδρομείων
Εθνική Εστία Επιστημών
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”
Εθνικό Τυπογραφείο
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτ/σης και Αποκέντρωσης
Ελληνικό Ινστιτούτο Παιδείας & Νέας Τεχνολογίας
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κοιν. Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης & Πολιτισμού
Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη
Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής
Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών
Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών & Τηλεπισκόπισης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Ινστιτούτο Καταναλωτών(ΙΝ.ΚΑ)
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
Κοινωνία της Πληροφορίας
Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού& Προστασίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Συμβούλιο Πληροφορικής
Συνήγορος του Πολίτη
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Τράπεζα της Ελλάδας
Διεθνείς οργανισμοί
Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.)
UNICEF
UNESCO
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (O.H.E.)
Διεθνής Οργανισμός Εργασίας
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Διεθνής Τράπεζα
Ο.Ο.Σ.Α.
Οργανισμός Τροφίμων & Γεωργίας
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Ερυθρός Σταυρός
GREENPEACE
WWF
The International Local Goverment Home Page
Ευρωπαϊκή Ένωση
EUROSTAT
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (EUROPA)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Συμβούλιο της Ευρώπης