ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

by on 28 Σεπτεμβρίου 2022
 

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΚΙ  2022»

09/10/2022 – 18/12/2022

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης,  προκηρύσσει σειρά  παράκτιων ιστιοπλοϊκών αγώνων  με  σκάφη  ανοικτής  θάλασσας στον κόλπο Λιβαδιού-Αργοστολίου.

Οι αγώνες έχουν εγκριθεί από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία  και αναφέρονται στο επίσημο ημερολόγιο αγώνων ανοικτής θαλάσσης για το 2022.

1.ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης (ΝΟΚΙ)

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (ΝΟΚΙ)

Μαϊστράτο

Τ.Κ.28 100, Αργοστόλι. Τηλ. 26710 26275

e-mail : noki@ionion.com

2.1.  Η  διεύθυνση  της  Γραμματείας  και  της  Επιτροπής  Αγώνα  θα  είναι  στα  Γραφεία  του  Ν.Ο.Κ.Ι.  στο  Αργοστόλι.

 1. 3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον κόλπο Λιβαδιού-Αργοστολίου.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.1 Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2021-2024.

4.2 Επιπλέον εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: a) Ο Κανονισμός IMS. b) Ο Κανονισμός ORC Rating Systems. c) Οι Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας Ανοικτής Θάλασσας της World Sailing (World SailingOffshore Special Regulations). Η διοργάνωση κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

4.3 Θα ισχύουν οι Εθνικές Διατάξεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και οι ειδικές Διατάξεις της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης.

4.4 Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της προκήρυξης και των Οδηγιών Πλου, θα υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου. Αυτό αλλάζει τον κανόνα 63.7 των RRS.

4.5 Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

4.6. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα με τις τροποποιήσεις του. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του μέρους 2 των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της World Sailing από την δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

4.7. Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7).

4.8 Οι αγώνες ’’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΚΙ 2022’’ κατατάσσονται στην κατηγορία 4 του κανονισμού

4.9 Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με

δυνατότητα επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στο κανάλι 72.

 1. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ COVID 19

6.1 Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εύλογη οδηγία ενός στελέχους της διοργάνωσης για τους κανόνες συμπεριφοράς σχετικά με την συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19.

6.2. Πρωτόκολλα και οδηγίες σχετικά με τον COVID-19 μπορούν να δημοσιευτούν ανά πάσα στιγμή. Εάν το αναφέρουν, θα έχουν την ισχύ κανονισμού.

6.3. Η Οργανωτική Αρχή μπορεί να αναβάλει ή να ακυρώσει την διοργάνωση ανά πάσα στιγμή, αν θεωρήσει ότι αυτό απαιτείται για λόγους σχετικούς με τον COVID-19. Οι αγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για έξοδα σχετικά με την προετοιμασία και την συμμετοχή τους στην διοργάνωση.

6.4 Λογικές ενέργειες στελεχών της διοργάνωσης για εφαρμογή οδηγιών, πρωτοκόλλων και νομοθεσία σχετικών με τον COVID-19, ακόμη και αν αργότερα αποδειχθούν μη απαραίτητες, δεν είναι εσφαλμένη ενέργεια ή παράλειψη.

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

Τα σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και επί πλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή.

Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) θα ισχύσει από την 19:00 του Σαββάτου πρό της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα μέχρι και την  Κυριακή και ώρα 15:00.

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1.  Στους  αγώνες  γίνονται  δεκτά  σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORCi  ή  O.R.C.  Club, με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης 2022.

8.2. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 20 Ευρώ.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.1.Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  υποβληθούν  στην  Γραμματεία  του  Αγώνα, το αργότερο έως την Παρασκευή και ώρα 16:00 προ της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα

9.2.Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  είναι  γραμμένες  στο  ειδικό έντυπο  που  θα διατίθεται από τη Γραμματεία του αγώνα και στην ιστοσελίδα του Ομίλου .

 1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Θα υπάρξει μόνο μία κλάση ORC για όλα τα σκάφη

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για όλα τα Σκάφη και όλες τις Ιστιοδρομίες θα  εφαρμοσθεί το PCS / AllPurpose Inshore

 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

12.1  Η  βαθμολογία  των  αγώνων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  Α’  των  Διεθνών Κανονισμών  ISAF  R.R.S.  Θα  χρησιμοποιηθεί  το  σύστημα  χαμηλής  Βαθμολογίας, κανόνας Α4 της R.R.S.

12.2 Όλοι οι Αγώνες (Ιστιοδρομίες) έχουν βαρύτητα 1.

12.3 Ο Νικητής του «ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΚΙ 2022» θα προκύψει από το σύνολο των μεμονωμένων αγώνων (Ιστιοδρομιών) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται  στην παράγραφο 12.3

12.3 Μπορούν να εξαιρεθούν Αγώνες (Ιστιοδρομίες) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σύνολο Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν           Αγώνες που εξαιρούνται

   10 &11                                                                   3

     8 & 9                                                                    2

        7                                                                       1

6 και λιγότεροι                                                   κανένας

12.4 Σκάφη που συμμετείχαν  σε λιγότερους Αγώνες (ιστιοδρομίες) από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 12.3 βαθμολογούνται σαν DNC +2 στις υπόλοιπες μέχρι να συμπληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός του πίνακα 12.3

12.5 Για να υπάρξει νικητής της διοργάνωσης «ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΚΙ 2022»  πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 3 Αγώνες

 

 

 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγματοποιείται  το εκάστοτε  Σάββατο πριν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και ώρα 20:00. στα Γραφεία, του Ν.Ο.Κ.Ι. στο Αργοστόλι.

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι  οδηγίες  πλου  θα  διανεμηθούν  από  την  Γραμματεία  της  Επιτροπής  Αγώνα  στην πρώτη συγκέντρωση Κυβερνητών και θα είναι ενιαίες  για όλους τους αγώνες

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

        15.1 Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Αγώνα το αργότερο 1 ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους και να συνοδεύονται από παράβολο 50€

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

16.1  θα  γίνει  έλεγχος  των  σκαφών  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  30  του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο.

16.2  ‘Όλα  το  σκάφη  θα  παραμείνουν  στην  διάθεση  της  Επιτροπής  Ελέγχου καταμετρήσεων  και  επιθεωρήσεων  σκαφών  για  την  διενέργεια  ελέγχου  και επιθεωρήσεων από το εκάστοτε Σάββατο και ώρα 21.00 έως και την Κυριακή στις 21.00 .

16.3 Θα γίνουν έλεγχοι στα σκάφη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που αντιστοιχεί στην Κατηγορία αγώνων 4 και έλεγχος αν είναι καταμετρημένα τα Πανιά που ευρίσκονται μέσα στο σκάφος και το πλήθος τους.

16.4 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί  το  δικαίωμα  ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα πριν οπό την έναρξη και μετά τον τερματισμό κάθε ιστιοδρομίας.

16.5.Στην  διάθεση  της  Επιτροπής  Καταμέτρησης  πρέπει  να  υπάρχει  σε  κάθε  σκάφος αντίγραφο  πιστοποιητικού  καταμέτρησης

16.6. Ο  εντεταλμένος  εκπρόσωπος  κάθε  συμμετέχοντος  σκάφους  υποχρεώνεται  πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος.

16.7 Το σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά.

16.8 Ο ιδιοκτήτης  ή  ο  εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

17.1 Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που διατίθεται  από  την  Γραμματεία,  το  αργότερο  πριν  από  την  έναρξη  της συγκέντρωσης κυβερνητών.

17.2  Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά,  σε  ειδικό  έντυπο  που  διατίθεται  στην  γραμματεία  η  Επιτροπή  Αγώνα  το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

18.1  Οι  αθλητές  αγωνίζονται  αποκλειστικά  με  δική  τους  ευθύνη.  Τόσο  οι  οργανωτές  όμιλοι,  όσο  και  οι  επιτροπές  του  αγώνα  δεν  φέρουν  καμία  ευθύνη  για  ότι  τυχόν συμβεί  στους  αγωνιζόμενους  ή  στα  σκάφη  τους  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα  η οποιαδήποτε άλλη ώρα.

18.2  Είναι  αρμοδιότητα  των  εντεταλμένων εκπροσώπων η όσων χειρίζονται  το σκάφος να  κρίνουν  το βαθμό εκπαίδευσης  του πληρώματος του σκάφους, την  ένταση  του ανέμου,  την  κατάσταση  της  θάλασσας  και  τις  μετεωρολογικές  προγνώσεις  και  να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στους προγραμματισμένους αγώνες.

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον Αγώνα ‘’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΚΙ 2022’’ οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και κατά την διάρκεια αγώνων.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλα  τα  συμμετέχοντα  σκάφη  στον Αγώνα  ‘’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΚΙ 2022’’ αποδέχονται  αυτόματα  ότι  η  Διοργανωτική  Αρχή  και  ο  Χορηγός  διατηρούν  το δικαίωμα επ ’ αόριστον να φτιάχνουν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, αναμεταδόσεις σε φίλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγής τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/12/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/22 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 12.00  παράκτιος ιστιοδρομία 5-8νμ

 

21.1 Στην περίπτωση μη διεξαγωγής Αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, ο αγώνας αυτός δεν θα πραγματοποιηθεί καθόλου.

21.2 Για να διεξαχθεί ένας Αγώνας πρέπει στην εκκίνηση να παρουσιασθούν τουλάχιστον 3 σκάφη

21.3 Ο Οι Ιστιοδρομίες θα είναι είτε περίπλους σημαντήρων, είτε ελεγχόμενου στίβου και θα αποφασίζεται την ημέρα του αγώνα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στις οδηγίες πλου.

 

 1. ΕΠΑΘΛΑ

22.1 Δεν θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές των μεμονωμένων αγώνων (ιστιοδρομιών)

22.2 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές της γενικής βαθμολογίας την Κυριακή 18/12/2022 και ώρα 19.00 στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚΙ

22.3 Θα απονεμηθεί έπαθλο στο σκάφος που έλαβε μέρος στους περισσότερους Αγώνες

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος : Τούλιος Κοκκόλης

Αντιπρόεδρος:  ‘Αγγελική Μουρελάτου

Έκδοση Αποτελεσμάτων:  ΔανιέλαΤζαλαβρά

Μέλος: Μάκης Κρούσος

 

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Πρόεδρος:  Γεωργία Παγουλάτου

Μέλος: Αθανάσιος Αυγερινός

Μέλος: Στεφανία Καππάτου

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μάκης Τζουγανάτος

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ «ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΝΟΚΙ 2022»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022