ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Στοιχεία Σκάφους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας, την Προκήρυξη του αγώνα και όλους τους άλλους κανονισμούς και διατάξεις που διέπουν αυτόν τον αγώνα και θα συμμορφώνομαι με αυτούς, θα δέχομαι τις ποινές και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μου επιβληθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται ως τελικό αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, και συμφωνώ να μην προσφύγω σε οποιοδήποτε δικαστήριο σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα προκύψουν.

2) Δηλώνω ότι αγωνίζομαι με δική μου ευθύνη και σύμφωνα με τον θεμελιώδη κανόνα 4 των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας της World Sailing (Racing Rules of Sailing), είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη να αποφασίσω αν θα εκκινήσω ή όχι ή αν θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, αποδέχομαι ακόμη ότι η Διοργανώτρια Αρχή/ Διοργανωτής Όμιλος και οποιαδήποτε Επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, με πρόσωπα ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα, και δηλώνω ότι δεν θα καταφύγω σε κανένα δικαστήριο σχετικά με την απόφασή μου αυτή και τις συνέπειές της.

3) Δηλώνω ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Ανοιχτής Θάλασσας της World Sailing (Offshore Special Regulations) για αγώνες κατηγορίας __4 _

5) Δηλώνω υπεύθυνα ότι το Πιστοποιητικό Ισοζυγισμού του πιο πάνω αναφερομένου σκάφους, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτω, είναι σε ισχύ και δεν έχει για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα.

6) Δηλώνω ότι θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αρ.20 και αρ. 23, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ότι τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του σκάφους ναυτιλιακά έγγραφα και εφόδια, είναι σε ισχύ και επί αυτού, καθώς επίσης και ότι θα εφαρμοστούν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας ναυσιπλοΐας.

7) Δηλώνω ότι εγώ και το πλήρωμα μου είμαστε γνώστες και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου & διαθέτουμε αθλητικά δελτία εν ισχύ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Clear Signature